Στόχος

Στόχος της Greek Marine Aviation είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών – υδατοδρομίων, ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη επιχειρησιακή υποστήριξη στα υδροπλάνα.

Αξιοποιώντας τις πιο πρόσφατεςτεχνολογίες αιχμής στον τομέα των υδατοδρομίων, σχεδιάζοντας αποτελεσματικά και αποδοτικά συστήματα διαχείρισης, χτίζοντας ελέγχους ποιότητας εξ’ ολοκλήρου από την αρχή, στοχεύουμε να διασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών εξυπηρέτησης, λειτουργίας και ασφάλειας που θα είναι βασισμένες στις ανάγκες των πελατών μας.