Υπηρεσίες Υδατοδρομίων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Greek Marine Aviation εξειδικεύονται γύρω από τον κλάδο της δημιουργίας και ανάπτυξης υδατοδρομίων.

Συγκεκριμένα η εταιρεία κατέχει την απαραίτητη εμπειρία για την εξασφάλιση άδειας ιδρύσεως, άδειας λειτουργίας υδατοδρομίων στην Ελλάδα αλλά και την τεχνογνωσία για να αναλάβει το ολικό managementτους, διαθέτοντας σε αυτά τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζονται για να λειτουργήσουν με την ύψιστη ασφάλεια και ποιότητα που απαιτείται. 

greek-marine-aviation-water-airport1